• Nølevvej 4, 8300 Odder
  • 87803666
  • parkvejensskole@odder.dk
  • 5790000408504

Nyt P-skilt ved buslommen

Der er nu opsat et nyt skilt med standsningsforbud gændende mellem kl. 8 og 16 af hensyn til busserne. Der må altså sættes børn af FØR kl. 8. EFTER kl. 8 skal afsætning ske på et andet lovligt sted på P-pladsen.

Nyhed billede
Ingen aktuelle opslag