Skolen søger,

  • at skabe en dagligdag præget af tryghed, glæde og engagement
  • at eleven får ret til at udfolde sig frit indenfor fællesskabets rammer og i stigende grad bliver i stand til at påtage sig ansvaret for egen læring
  • at sikre et forpligtende og åbent samarbejde mellem skole og hjem
  • at medarbejderne får de bedste muligheder for fortsat ajourføring af den faglige, pædagogiske og personlige kompetence.
  • at undervisningen præges af høj kvalitet og giver indsigt i dansk kultur og internationale sammenhænge
  • at der etableres de bedst mulige fysiske rammer for skolens aktiviteter, således at eleverne gennem skiftende arbejdsformer og ud­tryksmåder kan tilegne sig faglig viden, samarbejdsevne og social forståelse