Om SSP

SSP er et samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi.

Formålet med samarbejdet er – sammen med forældrene – at sikre, at børn og unge i Odder Kommune har mulighed for en opvækst fri af faren for kriminalitet og misbrug. Målet er bevidstgørelse, frem for afstraffelse.

For at løse denne opgave er det vigtigt – i tide – at opfange signaler om at noget er galt.

SSP kontaktpersonen på Parkvejens Skole træffes via skolens kontor 8780 3666.

Det er også muligt at kontakte SSP- koordinator Ane Bender Justesen via nedenstående link.

http://odder.dk/borger/boern-unge/kommunale-og-private-tilbud/ssp/