Befordringsberettiget elever:
Efter folkeskoleloven og bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen skal byrådet sørge for befordring af elever mellem distriktsskolen og hjemmet efter nogle nærmere fastsatte regler om afstande og trafikfarlige skoleveje.

Gratis befordring for folkeskoleelever:

Folkeskoleelever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med bussen:

Hvis folkeskoleeleven bor udenfor skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.
Desuden kan folkeskoleelever, der har kortere skolevej end angivet her, køre gratis med skolebus, hvis skolevejen er klassificeret som en farlig skolevej. I Odder Kommune er disse veje klassificeret som farlig vej : Landevejen mellem Hundslund og Åkjær Gods og Rude Havvej mellem Nølev og Rude.

 

Kommunen har ingen forpligtigelse til at forestå eller finansiere befordring af elever, der har valgt anden skole end distriktsskolen, f.eks. friskole eller privatskole, jf. § 1 stk. 5 i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Elever der ikke er berettiget kan købe periodekort på midttrafiks hjemeside :https://www.midttrafik.dk/priser-og-billetter/koeb-periodekort.aspx