Parkvejens Skoles specialklasser

Skolens specialklasser er fortrinsvis for normalbegavede børn og unge med en  ADHD eller autismespektrumforstyrrelse.

Det pædagogiske arbejde har udgangspunkt i systemisk tænkning og en tydelig struktur.

Vores tilbud går fra 0. kl. – 9.kl. Elever kan efter behov gå i 10. specialklasse.

Alle elever fra 0.kl – 6.kl har mulighed for et SFO/klub tilbud. For 7.kl – 9.kl tilbydes aftenklub.